Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KBZ.271.2.17.2022 Budowa dróg transportu rolnego w Gminie Olkusz w 2022 r

Deadlines:
Published : 04-05-2022 14:08:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+ załaczniki.zip zip 953.08 2022-05-04 14:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu 08da29db-4855-3d4b-0772-270001f6af3b.pdf pdf 161.73 2022-05-04 14:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.48 2022-05-19 14:23:10 Public message
Informacja o wyborze Część I- strona.pdf pdf 155.92 2022-06-06 13:52:14 Public message
Informacja o wyborze Część II- strona.pdf pdf 155.83 2022-06-06 13:55:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania -08da58d6-cade-ae87-4d6a-18000fed2479.pdf pdf 88.25 2022-06-29 07:06:31 Public message

Announcements

2022-06-29 07:06 Sławomir Kocjan W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-06 13:55 Sławomir Kocjan W załączeniu Informacja o wyborze Część II. Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Zederman na działce nr 756.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-06 13:53 Sławomir Kocjan The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-06 13:52 Sławomir Kocjan W załączeniu Informacja o wyborze Część I - Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Braciejówka na działce nr 1157

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-19 14:23 Sławomir Kocjan W załączeniu Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 12:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- część I - 140.000,00 zł.
- część II - 60.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 471