Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00145202/01 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR [znak sprawy ZP.271.13.2022]

Katarzyna Foryś
Gmina Kwidzyn
Deadlines:
Published : 05-05-2022 09:38:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.48 2022-05-05 09:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1492.72 2022-05-05 09:38:00 Proceeding
SWZ.RTF RTF 4309.92 2022-05-05 09:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.78 2022-05-12 15:08:47 Public message
zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 718.09 2022-05-12 15:08:47 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 458.71 2022-05-16 14:07:40 Public message
Załącznik nr 4 - wzór umowy- zmiana.odt odt 188.61 2022-05-16 14:07:40 Public message
Załącznik nr 5 - opis oprzedmiotu zamówienia- zmiany.doc doc 265 2022-05-16 14:07:40 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 573.18 2022-05-20 13:54:02 Public message
informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 901.42 2022-05-31 15:13:50 Public message

Announcements

2022-05-31 15:13 Katarzyna Foryś Informacja o wyniku postępowania.

informacja o wyniku [...].pdf

2022-05-20 13:54 Katarzyna Foryś Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 147 500 zł brutto, w tym na:
Część I: 132 500 zł
Część II: 15 000 zł
2022-05-16 14:07 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania wraz ze zmienionymi załącznikami do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 4 - wzó [...].odt

Załącznik nr 5 - opi [...].doc

2022-05-12 15:08 Katarzyna Foryś Zamawiający załącza informację z mianie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 518