Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.262.28.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N od miejscowości Siła w km 12+300 do DK 51 w km 15+630- etap I

Deadlines:
Published : 05-05-2022 09:25:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.42 2022-05-05 12:23:29 Proceeding
SWZ (28).docx docx 70.48 2022-05-05 12:24:06 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 29.01 2022-05-05 12:24:11 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie art 125 ust 1.doc doc 136 2022-05-05 12:24:21 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 44.97 2022-05-05 12:24:26 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - Projekt umowy (28) kk.docx docx 61.51 2022-05-05 12:24:32 Proceeding
Zał. Nr 5 dok. proj.zip zip 45103.44 2022-05-05 12:43:15 Proceeding
Zał. Nr 5 dok. proj.zip zip 45103.44 2022-05-05 12:44:19 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ - wykaz wykonanych robót.docx docx 20.31 2022-05-05 12:44:55 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia z art. 108 ust. 5.docx docx 20.12 2022-05-05 12:44:51 Proceeding
Zał. Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób (wzór).docx docx 18.47 2022-05-05 12:45:10 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów.docx docx 22.17 2022-05-05 12:45:19 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art. 222 ust. 5 Pzp.doc doc 50.5 2022-05-20 09:47:03 Public message
Unieważnienie postępowania.doc doc 42.5 2022-05-23 13:28:39 Public message

Announcements

2022-05-23 13:28 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
w załączeniu przekazujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].doc

2022-05-20 09:47 Katarzyna Mendalka Wykonawcy,
Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-05-20 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2 535 956,61 złotych brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 515