Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAD.272.1.4.2022.AM Termomodernizacja budynku biurowego WIORiN w Koszalinie Oddział w Stargardzie przy ul. Szymanowskiego 31 A

Deadlines:
Published : 05-05-2022 14:00:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.52 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
0_SWZ.pdf pdf 453.81 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
1_Zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamowienia2.pdf pdf 118.69 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
2_Zał. nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 45.46 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
3_Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy - ZAMIENNY.docx docx 20.13 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
4_Zał. nr 4 do SWZ Wzór umowy.pdf pdf 289.42 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
5_Zał. nr 5 do SWZ Wykaz robót.docx docx 16.72 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
6_Zał. nr 6 do SWZ Wykaz osób.docx docx 18.32 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
7_Zał. nr 7 do SWZ Oświadczenie podmiotu.docx docx 19.51 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
8_Zał. nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 20.55 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
9_Zał. nr 9 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 19.81 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
PROJEKT BUDOWLANY.pdf pdf 5327.32 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
STWIORB.pdf pdf 417.63 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf pdf 665.59 2022-05-05 14:00:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 159.33 2022-05-20 13:16:16 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 139.38 2022-05-20 09:00:00 Public message

Announcements

2022-05-20 13:16 Agata Maciejewska Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 228