Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BI.271.5.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Joanna Pawliczak
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 09-05-2022 23:02:00
Placing offers : 18-05-2022 08:00:00
Offers opening : 18-05-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Gmina Wąsosz zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie z dnia 09.05.2022 r..pdf pdf 133.47 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 419.47 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 200.5 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 119.95 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 137.71 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 167.5 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf pdf 200.07 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 167 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 162 2022-05-09 23:02:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 838.08 2022-05-16 08:50:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 305.04 2022-05-18 13:39:31 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 595.99 2022-06-07 11:26:48 Public message
Wybór Wykonawcy pdf.pdf pdf 168.77 2022-06-07 11:26:48 Public message

Announcements

2022-06-07 11:26 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania BI.271.5.2022.

Wybór Wykonawcy.pdf

Wybór Wykonawcy pdf. [...].pdf

2022-05-18 13:39 Joanna Pawliczak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację dotyczącą złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 649 000,00 zł netto.
2022-05-16 08:50 Joanna Pawliczak
Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 827