Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SMB/ZP/24 Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych w Europie

Deadlines:
Published : 10-05-2022 09:08:00
Placing offers : 18-05-2022 08:30:00
Offers opening : 18-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_BZP.pdf pdf 165.07 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
0_Specyfikacja Warunków Zamówienia_bez negocjacji_EUROPA_05 05 2022.pdf pdf 368.15 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
1_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia_EUROPA_05 05 2022.pdf pdf 307.91 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
2_umowa_misje gospodarcze_EUROPA_05 05 2022.pdf pdf 376.87 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
2_Załącznik nr 2 do umowy_Zlecenie_EUROPA.pdf pdf 153.58 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
2_Załącznik nr 3 do umowy_Oferta podróży_EUROPA.pdf pdf 279.43 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
2_Załącznik nr 5 do umowy_ Klauzula RODO_BARR_EUROPA_05.05.2022.pdf pdf 130.6 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
3_Formularz ofertowy_misje gospodarcze_EUROPA_05 05 2022.docx docx 152.4 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
4_oświadczenie_wykluczenia i warunki udziału_EUROPA_05 05 2022.docx docx 155.37 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
5_oświadczenie_wykluczenie i warunki udziału_udost. zasobów_EUROPA_05 05 2022.docx docx 153.26 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
6_oświadczenie podmiotu udostępniającego_EUROPA_05 05 2022.docx docx 413.07 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
7_oświadczenie art. 117 ust. 4 - wykonawcy wspólnie ubiegający się_EUROPA_05 05 2022.docx docx 148.84 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
8_oświadczenie_grupa kapitałowa_art. 108 ust. 1 pkt 5_wykluczenie_EUROPA_05 05 2022.docx docx 409.8 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
9_wykaz usług_EUROPA_05 05 2022.docx docx 145.67 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
10_wykaz osób_EUROPA_05 05 2022.docx docx 146.75 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
11_Umowa powierzenia przetwarzania danych_EUROPA_05 05 2022.pdf pdf 184.6 2022-05-10 09:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_misje gospodarcze w Europie.pdf pdf 211.1 2022-05-18 12:00:23 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_misje Europa_na strone www_platforma.pdf pdf 177.09 2022-06-06 12:56:33 Public message

Announcements

2022-06-06 12:56 Malwina Witucka-Krygier Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-18 12:00 Malwina Witucka-Krygier Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 08:30 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 400 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461