Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00150463/01 Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek -Długopole S.A.(ZP.5.2022)

Deadlines:
Published : 10-05-2022 10:13:00
Placing offers : 19-05-2022 11:15:00
Offers opening : 19-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz_cenowy_zal_nr1a.xls xls 42.5 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
Formularz_ofertowy_zal_nr 1_do_SWZ.doc doc 67.5 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 100.41 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia_zał_2.doc doc 43.5 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
Projekt_umowy_zał_nr_3a.pdf pdf 452.71 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 561.78 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
Zał_nr_3_oświadczenie_speł_wykluczenie.doc doc 28 2022-05-10 10:13:00 Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 202.36 2022-05-19 13:14:07 Public message
Ogłoszenie_O_wyniku.pdf pdf 46.61 2022-05-24 14:30:16 Public message
Informacja_o_kwocie.doc doc 29 2022-05-19 11:15:00 Public message

Announcements

2022-05-24 14:30 Anna Kostecka ogłoszenie o wyniku postępownia

Ogłoszenie_O_wyniku. [...].pdf

2022-05-19 13:14 Anna Kostecka Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

2022-05-19 11:15 Buyer message Zamawiajacy przekazuje w załaczeniu informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja_o_kwocie. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 192