Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDW.NT.5.271.25/2022 Oczyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków.

Awatar Pracownika
Artur Ginter
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: RDW Nowy Tomyśl
Deadlines:
Published : 10-05-2022 11:05:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ooz_u.pdf pdf 119.21 2022-05-10 11:05:00 Proceeding
formularze_edytowalne.docx docx 43.81 2022-05-10 11:05:00 Proceeding
SWZ oczyszczanie + analizy_2022.pdf pdf 308.45 2022-05-10 11:05:00 Proceeding
PPU czyszczenie urządzeń podczyszczających+analizy.pdf pdf 61.41 2022-05-10 11:05:00 Proceeding
zzo_separatory.pdf pdf 303.77 2022-05-19 14:30:02 Public message
inf_www.pdf pdf 416.61 2022-05-31 14:24:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.88 2022-06-15 09:48:50 Public message

Announcements

2022-06-15 09:48 Artur Ginter Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-31 14:24 Artur Ginter Informacja o unieważnieniu postępowania.

inf_www.pdf

2022-05-19 14:30 Artur Ginter Zbiorcze zestawienie ofert.

zzo_separatory.pdf

2022-05-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę net 58 500,00 zł. (tj. 70.455,00 zł brutto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289