Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271-57/22 Koszenie traw na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w podziale na 5 części

Joanna Olejniczak
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-05-2022 11:32:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
materiały.zip zip 456.14 2022-05-10 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 204.6 2022-05-10 11:32:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 120.68 2022-05-10 11:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 411.8 2022-05-10 11:32:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 301.37 2022-05-20 13:05:45 Public message

Announcements

2022-05-20 13:05 Żaneta Herman Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-19 13:43 Żaneta Herman Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
2022-05-19 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia: 334 944,72 PLN w tym na część 1 - 118 871,28, na część 2 - 106 183,44, na część 3 - 43 362,00, na część 4 - 43 956,00, na część 5 - 22 572,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380