Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00150788/01 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Dobrzyca na odcinku od drogi powiatowej nr 5151P ul. Krotoszyńska w Rozdrażewie na długości około 8500 m

Deadlines:
Published : 10-05-2022 11:56:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 98.86 2022-05-10 11:56:00 Proceeding
załączniki od 1 -8.zip zip 1432 2022-05-10 11:56:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 161.69 2022-05-10 11:56:00 Proceeding
pgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.38 2022-05-17 08:46:57 Public message
DO WSZYSTKICH OFERENTÓW.docx docx 13.07 2022-05-17 08:46:57 Public message
SWZ.docx docx 98.89 2022-05-17 08:46:57 Public message
załączniki od 1 -8 zmiany.zip zip 1432.25 2022-05-17 08:46:57 Public message
onformacja o środkach finansowych.pdf pdf 383.61 2022-05-17 09:23:28 Public message
onformacja z otwarcia ofert.pdf pdf 340.51 2022-05-20 10:10:12 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 570.32 2022-05-20 11:07:22 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.83 2022-05-20 11:39:07 Public message

Announcements

2022-05-20 11:39 Marek Lewandowicz ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-20 11:07 Marek Lewandowicz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o uni [...].pdf

2022-05-20 10:10 Marek Lewandowicz informacja z otwarcia ofert

onformacja z otwarci [...].pdf

2022-05-17 09:23 Marek Lewandowicz informacja zamawiającego o środkach finansowych, które zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia

onformacja o środkac [...].pdf

2022-05-17 08:46 Marek Lewandowicz PROSZĘ UWZGLEDNIĆ ZMIANY DOTYCZĄCE NAZWY ZADANIA PODANE W ZAŁĄCZNIKACH

pgłoszenie o zmianie [...].pdf

DO WSZYSTKICH OFEREN [...].docx

SWZ.docx

załączniki od 1 -8 [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 244