Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.6021.02.2022 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI NR 408 W M. ORTOWICE W KM 12+193,92–14+300” – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Bartosz Różycki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 10-05-2022 12:39:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00151118/01.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00_02ogłozamwwwBZP.pdf pdf 193.62 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
0_02specwww.zip zip 278.13 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
1-2c_formofformcen.zip zip 331.56 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
3-3a_02ośwart125ust1.zip zip 156.43 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
4_02wzórzobow.docx docx 85.23 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
5_02ośwart117ust4-wspól.docx docx 82.85 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
6a-7c_02wykos_zad1-3.zip zip 174.87 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
8-8b_02projum.zip zip 662.38 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
9-14_02.zip zip 21788.08 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
12_02dokproj.zip zip 48818.18 2022-05-10 12:39:00 Proceeding
02_środki.pdf pdf 35.61 2022-05-19 11:06:29 Public message
02_środki_.docx docx 105.51 2022-05-19 11:06:29 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 97.63 2022-05-19 14:01:07 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 251.61 2022-05-19 14:01:08 Public message
02ogłwynwww.pdf pdf 58.49 2022-06-01 11:47:36 Public message
02ogłwynwww_.docx docx 111.03 2022-06-01 11:47:36 Public message

Announcements

2022-06-01 11:47 Bartosz Różycki W dniu 01.06.2022 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

02ogłwynwww.pdf

02ogłwynwww_.docx

2022-05-19 14:01 Bartosz Różycki W dniu 19.05.2022 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert.

zbiorcze zestawienie [...].docx

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-19 11:06 Bartosz Różycki W dniu 19.05.2022 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

02_środki.pdf

02_środki_.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305