Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/ZP/2022 Zakup tlenu medycznego oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli

Deadlines:
Published : 10-05-2022 12:55:00
Placing offers : 18-05-2022 08:30:00
Offers opening : 18-05-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Zakup tlenu medycznego oraz gazów technicznych wraz z dzierżawą butli.pdf pdf 390.76 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 59.58 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.docx docx 58.29 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 21.42 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 119 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzory umów.pdf pdf 269.32 2022-05-10 12:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.42 2022-05-10 12:55:29 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245.27 2022-05-18 12:54:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Części nr 1 i 3.pdf pdf 241.96 2022-05-26 12:33:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 241.22 2022-05-26 12:35:36 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 76.72 2022-06-03 09:34:45 Public message

Announcements

2022-06-03 09:34 Magdalena Miechowska W załączeniu: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-05-26 12:35 Magdalena Miechowska W załączeniu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 12:33 Magdalena Miechowska W załączeniu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Części nr 1 i 3

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-18 12:54 Magdalena Miechowska W ząłączeniu: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-18 08:30 Buyer message Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 100 995 zł brutto:
Część 1. 84 024,00 zł
Część 2. 11 971,00 zł
Część 3. 5 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 482