Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WFE.271.10.2022.WFI Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą”

Karolina Popielarz
Gmina Mogilno
Deadlines:
Published : 10-05-2022 15:23:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08da326f-5b0c-3b03-9128-54000e5e47a2.pdf pdf 158.19 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1652.51 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - sprawozdania za I kwartał 2022r. Rb7S_Rb28S_RbZ_RbN_RbNDS.zip zip 666.9 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 15 do SWZ - decyzja nadania numeru NIP i REGON.zip zip 125.1 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do 7 i 9 do 14 i 16 do 17 do SWZ.zip zip 17789.57 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 135.74 2022-05-10 15:23:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 12-05-2022.pdf pdf 473.69 2022-05-12 11:55:54 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 13-05-2022.pdf pdf 449.01 2022-05-13 11:18:41 Public message
Rb-N za IV kwartał 2021r.pdf pdf 257.73 2022-05-13 11:18:41 Public message
Rb-NDS za IV kwartał 2021 r.pdf pdf 172.52 2022-05-13 11:18:41 Public message
Rb-Z za IV kwaratł 2021 r.pdf pdf 106.23 2022-05-13 11:18:41 Public message
Zał. 4 Informacje o JST.xlsx xlsx 18.23 2022-05-13 11:18:41 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 48.18 2022-05-19 13:49:02 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 69.92 2022-05-24 13:30:04 Public message

Announcements

2022-05-24 13:30 Karolina Popielarz Dzień dobry. Zamawiający działając zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), niniejszym zawiadamia, że do realizacji usługi pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą”” wybrano ofertę: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu. Karolina Popielarz

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-05-19 13:49 Karolina Popielarz Dzień dobry. W załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu. Karolina Popielarz

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-19 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 747 273,33 zł brutto.
2022-05-13 11:18 Karolina Popielarz Dzień dobry. Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno Odpowiedź w załączonym piśmie. Karolina Popielarz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Rb-N za IV kwartał 2 [...].pdf

Rb-NDS za IV kwartał [...].pdf

Rb-Z za IV kwaratł 2 [...].pdf

Zał. 4 Informacje o [...].xlsx

2022-05-13 10:53 Karolina Popielarz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-12 11:55 Karolina Popielarz Dzień dobry.
Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
Odpowiedź w załączonym piśmie.
Karolina Popielarz

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380