Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/TP/2022 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do jonów do aparatu ST-200 PLUS wraz z przeglądem serwisowym dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 10-05-2022 15:50:00
Placing offers : 19-05-2022 11:00:00
Offers opening : 19-05-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[6] zał. 6 [08_TP_2022] Regulamin dla Wykonawców.pdf pdf 210.2 2022-05-10 15:50:00 Proceeding
[7] zał. 7 [08_TP_2022] Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 267.6 2022-05-10 15:50:00 Proceeding
[08_TP_2022] SWZ.pdf pdf 2337.22 2022-05-10 15:50:00 Proceeding
[8] zał. 8 [08_TP_2022] Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 1341.68 2022-05-10 15:50:00 Proceeding
BZP ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 82.16 2022-05-10 15:50:00 Proceeding
[3] zał. 3 [08_TP_2022] Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału.docx docx 104.33 2022-05-10 15:50:00 Criterion
[4] zał 4 [08_TP_2022] Oświadczenie dot. wykluczenia.docx docx 106.5 2022-05-10 15:50:00 Criterion
[5] zał. 5 [08_TP_2022] Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 103.13 2022-05-10 15:50:00 Criterion
[1] zał. 1 [08_TP_2022] Formularz ofertowy.docx docx 47.54 2022-05-10 15:50:00 Criterion
[2] zał. 2 [08_TP_2022] Formularz asortymentowo-cenowy.odt odt 10.79 2022-05-10 15:50:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert [08_TP_2022].pdf pdf 114.91 2022-05-19 14:43:21 Public message
08_TP_2022Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 159.56 2022-05-25 12:36:39 Public message
[08_TP_2022] Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 124.98 2022-05-19 11:00:00 Public message

Announcements

2022-05-25 12:36 Edyta Pożoga INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania na „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do jonów do aparatu ST-200 PLUS wraz z przeglądem serwisowym dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II”, znak sprawy 08/TP/2022
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 51, 25-375 Kielce, zgodnie z art. 253 ust. 1 przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do jonów do aparatu ST-200 PLUS wraz z przeglądem serwisowym dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II”, znak sprawy 08/TP/2022
Szczegóły w załączniku.

08_TP_2022Informacja [...].pdf

2022-05-19 14:43 Edyta Pożoga INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do jonów do aparatu ST-200 PLUS wraz z przeglądem serwisowym dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II” wpłynęła oferta.
Szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 11:00 Buyer message dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym p.n. „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników do jonów do aparatu ST-200-PLUS wraz z przeglądem serwisowym dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”
SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie wyżej wymienionego zamówienia przeznaczył kwotę: 24 000,00 zł brutto.

[08_TP_2022] Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[3] zał. 3 [08_TP_2 [...].docx

[4] zał 4 [08_TP_202 [...].docx

[5] zał. 5 [08_TP_20 [...].docx

[1] zał. 1 [08_TP_20 [...].docx

[2] zał. 2 [08_TP_20 [...].odt

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 244