Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WP.3211.18.2022 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401”

Justyna Kotyś-Bęben
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 11-05-2022 13:13:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00153244/01.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ i Ogłoszenie.zip zip 461.94 2022-05-11 13:13:00 Proceeding
02 Zał. nr 01-01a-02-03-03a.zip zip 90.06 2022-05-11 13:13:00 Proceeding
03 Zał. nr 04-05-06-07.zip zip 60.16 2022-05-11 13:13:00 Proceeding
04 Zał. nr 08-08a.zip zip 629.65 2022-05-11 13:13:00 Proceeding
05 Zał. nr 09-10-11-12.zip zip 2139.3 2022-05-11 13:13:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 197.77 2022-05-19 12:14:23 Public message
informacja o kwocie.doc doc 73 2022-05-19 12:14:23 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.doc doc 40.5 2022-05-19 13:59:18 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 335.24 2022-05-19 13:59:18 Public message
informacja o wyborze.docx docx 43.92 2022-06-29 12:48:25 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 52.96 2022-06-29 12:48:25 Public message

Announcements

2022-06-29 12:48 Justyna Kotyś-Bęben W dniu 29.06.2022 r., zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-19 13:59 Justyna Kotyś-Bęben
W dniu 19.05.2022 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert)

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-05-19 12:14 Przetargi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu W dniu 19.05.2022r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

informacja o kwocie. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449