Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa wynajmu hostess na akcje informacyjne na terenie Miasta Bydgoszczy

Hanna Tazbir
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Biuro Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Published : 11-05-2022 12:24:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe hostessy.docx docx 21.36 2022-05-11 12:24:00 Subject of the order
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 36.08 2022-05-26 08:53:02 Public message

Announcements

2022-05-26 08:53 Hanna Tazbir W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa wynajmu hostess na akcje informacyjne na terenie Miasta Bydgoszczy Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu hostess na akcje informacyjne na terenie Miasta Bydgoszczy, trwające od 2-3h, 2 lub 3 hostessy. Liczba hostess uzależniona będzie od wielkości wydarzenia lub miejsca przeprowadzenia akcji informacyjnej wskazanego przez Zamawiającego.

zapytanie ofertowe h [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Doświadczenie 30% Ocena na podstawie udokumentowanych przez Oferenta realizacji podobnych akcji informacyjnych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam" (0)
Unlock the form

The number of page views: 227