Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN-10/2022 PN-10/2022 Dostawa sprzętu rolniczego

Monika Czarnecka
Stawy Milickie S.A.
Deadlines:
Published : 11-05-2022 13:58:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : 19-05-2022 12:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.13 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
ogłozenie o zamówieniu.pdf pdf 73.73 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
PN-10-2022 - zalacznik nr 1 opis parametrow technicznych.docx docx 109.27 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
PN-10-2022 - zalacznik nr 3 formularz oferty.docx docx 114.64 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
PN-10-2022 - zalacznik nr 4 formularz techniczny.docx docx 114.48 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
PN-10-2022 swz.pdf pdf 440.34 2022-05-11 13:58:00 Proceeding
PN-10-2022 - zalacznik nr 2 wzór umowy.pdf pdf 274.88 2022-05-13 13:24:33 Proceeding
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ.pdf pdf 167.87 2022-05-13 10:56:04 Public message
PN-10-2022 swz.pdf pdf 505.44 2022-05-17 10:19:21 Public message
Sprostowanie SWZ.pdf pdf 148.13 2022-05-17 10:19:21 Public message
PN-10-2022 informacja o kwocie.pdf pdf 152.44 2022-05-19 12:28:12 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 167.64 2022-05-19 14:14:35 Public message
PN-10-2022 ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 182.62 2022-05-19 14:15:02 Public message

Announcements

2022-05-19 14:15 Monika Czarnecka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PN-10-2022 ogłoszeni [...].pdf

2022-05-19 14:14 Monika Czarnecka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-19 12:28 Monika Czarnecka Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w załączeniu.

PN-10-2022 informacj [...].pdf

2022-05-17 10:19 Monika Czarnecka Sprostowanie SWZ oraz SWZ do sprostowania w załączeniu.

PN-10-2022 swz.pdf

Sprostowanie SWZ.pdf

2022-05-13 10:56 Monika Czarnecka Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

Wyjaśnienie nr 1 do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 199