Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-49/22 Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów zlecane przez jednostki Policji (KPP Kamień Pom., KPP Stargard, KPP Pyrzyce, Drawsko Pom., KPP Choszczno, KPP Goleniów, KMP Szczecin, KPP Police)

Deadlines:
Published : 12-05-2022 10:25:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.05.2022r..pdf pdf 153 2022-05-12 10:25:00 Proceeding
SWZ krajowy -holowanie (8 części).pdf pdf 262.75 2022-05-12 10:25:00 Proceeding
zał. nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 do SWZ.zip zip 724.68 2022-05-12 10:25:00 Proceeding
zał. od nr 2.1 - 2.8 do SWZ - formularze kalkulacji cenowej.zip zip 559.26 2022-05-12 10:25:00 Proceeding
zał. od nr 6.1 - 6.8 do SWZ - proj.postan.umów.zip zip 1089.77 2022-05-12 10:25:00 Proceeding
Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia na Platformę.pdf pdf 78.17 2022-05-20 13:50:25 Public message
unieważnienie postępowania dla cz. I, III, V, VI, VII i VIII z dnia 20.05.2022r.pdf pdf 66.74 2022-05-20 13:53:14 Public message
Zestawienie ofert poprawieniu omyłki pisarskiej w części IV na Platformę.pdf pdf 72.4 2022-05-25 13:39:43 Public message
rozstrzygnięcie części IV na Platformę.pdf pdf 88.85 2022-05-26 15:03:58 Public message
rozstrzygnięcie części II na Platformę.pdf pdf 90.87 2022-06-02 14:11:57 Public message

Announcements

2022-06-02 14:11 Anna Gulbinowicz Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części II.

rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-05-26 15:03 Anna Gulbinowicz Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla części IV.

rozstrzygnięcie częś [...].pdf

2022-05-25 13:39 Anna Gulbinowicz Zestawienie ofert w części IV po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.

Zestawienie ofert po [...].pdf

2022-05-20 13:53 Anna Gulbinowicz Informacja o unieważnieniu postępowania dla części I, III, V, VI, VII i VIII

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-05-20 13:50 Anna Gulbinowicz Zestawienie ofert z dnia ich otwarcia tj. z dnia 20.05.2022r.

Zestawienie ofert z [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Ogółem 228.100,00 zł brutto, w tym:
część I - 14.000,00 zł brutto
część II - 85.300,00 zł brutto
część III - 14.000,00 zł brutto
część IV - 22.200,00 zł brutto
część V - 18.800,00 zł brutto
część VI - 11.500,00 zł brutto
część VII - 49.500,00 zł brutto
część VIII - 12.800,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 251