Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/ZP/2022 Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt

Deadlines:
Published : 12-05-2022 11:22:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 363.45 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 24.74 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ -formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 20.91 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 20.91 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie.docx docx 23.17 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 81.5 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 23.26 2022-05-12 11:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 182.45 2022-05-20 09:45:40 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 182.81 2022-05-13 11:45:48 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 2.pdf pdf 174.06 2022-05-16 11:29:56 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 3.pdf pdf 224.72 2022-05-17 14:03:10 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 4.pdf pdf 173.49 2022-05-17 14:22:00 Public message
Odpowiedzi na zapytania cz. 5.pdf pdf 197.99 2022-05-18 10:31:37 Public message
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 235.37 2022-05-26 14:22:06 Public message
Załącznik - ocena punktowa.xlsx xlsx 11.38 2022-05-26 14:22:06 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Urtica_55424-Złotów.zip zip 871.25
raport-oferty-1307184.pdf pdf 36.15
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA Medan 13_ZP_2022.7z 7z 571.41
raport-oferty-1307709.pdf pdf 36.25

Announcements

2022-05-26 14:22 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty Wykonawcy.

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

Załącznik - ocena pu [...].xlsx

2022-05-23 07:38 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 oraz art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. w związku z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (t.j. Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami w przedmiotowym postępowaniu
2022-05-20 09:45 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1 - 166,19 zł, części 2 - 42 659,93 zł, części 3 - 8 120,73 zł, części 4 - 1466,88 zł.
2022-05-18 10:31 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-05-17 14:21 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-05-17 14:03 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-05-16 11:29 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2022-05-13 11:45 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402