Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.7013.8.2022 Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy

Michalina Zygmunt
Gmina Nakło nad Notecią
Deadlines:
Published : 12-05-2022 12:43:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy”.

Lokalizacja planowanego do modernizacji placu zabaw:

Przewidziany do rozbudowy plac zabaw zlokalizowany jest w Trzeciewnicy, na działce o numerze ewidencyjnym 135/4, obręb Trzeciewnica. Na działce znajduje się także Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz budynek świetlicy wiejskiej.

Obecnie na istniejącym placu zabaw znajduje się urządzenia zabawowe

Termin wykonania zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres zadania, obowiązki Projektanta, wymagania, terminy ujęte są w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

W przypadku pytań, wątpliwości bądź problemów związanych z trybem złożenia oferty na elektronicznej platformie zakupowej, Zamawiający wskazuje poniższą osobę do kontaktu:

1)      Michalina Zygmunt, Inspektor Wydziału Inwestycji UMiG Nakło nad Notecią, e-mail: zygmunt.michalina@umig.naklo.pl tel. 52 386 79 86.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz do złożenia swojej oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Zapytanie ofertowe_plac zabaw.pdf pdf 653.84 2022-05-12 12:43:00 Proceeding
2_Załącznik nr 2 - formularz oferty + oświadczenie.docx docx 16.5 2022-05-12 12:43:00 Proceeding
3_projekt umowy plac zabaw Trzeciewnica.pdf pdf 510.69 2022-05-12 12:43:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 272.7 2022-05-20 13:10:39 Public message

Announcements

2022-05-20 13:10 Michalina Zygmunt INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw - 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238