Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZPiFZ.271.24.2022.MW Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 50 uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo

Małgorzata Witzon
Gmina Wejherowo
Deadlines:
Published : 12-05-2022 13:02:00
Placing offers : 19-05-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 58 738 67 85

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy - kolonie 2022.doc doc 246.5 2022-05-12 13:02:00 Proceeding
zapytanie ofertowe - kolonie 2022.doc doc 272 2022-05-12 13:02:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie kolonie 2022.doc doc 237.5 2022-05-18 08:34:01 Public message
wybór oferty - kolonie 2022.doc doc 216 2022-05-27 13:14:04 Public message

Announcements

2022-05-27 13:14 Małgorzata Witzon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór oferty - kolon [...].doc

2022-05-18 08:34 Małgorzata Witzon Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

odpowiedź na pytanie [...].doc

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 50 uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - pomiędzy 27.06.2022 r. a 15.07.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 warunki udziału w postępowaniu - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać doświadczenie przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży; muszą dysponować wiedzą, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolną do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia; Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 zobowiązanie - Wykonawcy zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 termin związania ofertą - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 213