Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZUK/07/2022 Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów

Deadlines:
Published : 12-05-2022 13:47:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

- bez podania przyczyny przez ZamawiającegoW przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 696 429 116- P. Piotr Kobus

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IWZ.pdf pdf 200.45 2022-05-12 13:47:00 Proceeding
zal. nr 1 do OPZ-wzor nadruku.pdf pdf 88.72 2022-05-12 13:47:00 Proceeding
zal. nr 3 do IWZ.pdf pdf 102.06 2022-05-12 13:47:00 Proceeding
zal. nr 1 do IWZ- PPU.pdf pdf 178.91 2022-05-12 13:47:00 Proceeding
zal. nr 2-klauzula informacyjna.pdf pdf 110.55 2022-05-12 13:50:56 Proceeding

Announcements

2022-05-20 12:48 Izabela Gorczyca Zamawiający informuje, że na podstawie Części 9 pkt. 6.2 Istotnych Warunków Zamówienia, niniejsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2022-05-18 08:30 Izabela Gorczyca Zapytanie Wykonawcy:
Worki do selektywnej zbiórki odpadów - mają być bez tasiemki ?
Jeśli chodzi o nadruk logo ( w jednym kolorze - czarnym , bez cieniowania co daje efekt trójwymiaru i bez koloru zielonego) ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Worki bez tasiemki.
Nadruk logo w jednym kolorze czarnym bez cieniowania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- zamówienie podstawowe (gwarantowane) Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do postępowania 60000 pc. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie
Głowackiego 43
24-170, Kurów
(0)
2 Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- zamówienie w ramach prawa opcji Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do postępowania 10000 pc. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kurowie
Głowackiego 43
24-170, Kurów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835) - Oświadczam, że nie jestem: 1)wykonawcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835); 2)wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835); 3)wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 182