Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSP/1/2022 „Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4”

Bartłomiej Czechowski
Urząd Gminy Czorsztyn Department: Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Deadlines:
Published : 12-05-2022 14:32:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.86 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 338.06 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Wzór oferty.doc doc 64 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczace przeslanek.doc doc 60 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 247.99 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 -Projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 269.21 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6- KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf pdf 123.68 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- Klauzula w zakresie ogłoszenia+ oświadczenie.doc doc 48 2022-05-12 14:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.65 2022-05-12 16:34:49 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 109.35 2022-05-20 09:37:01 Public message

Announcements

2022-05-20 09:37 Bartłomiej Czechowski Ogłoszenie o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

Unieważnienie.pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 190 000,00 zł gross na realizację niniejszego zamówienia.
2022-05-12 16:34 Bartłomiej Czechowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 230