Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP - 15/2022 Dostawa akcesorów do diatermii

Deadlines:
Published : 12-05-2022 14:45:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da340a-fb6e-3176-856a-a2000e235863.pdf pdf 307.58 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
SWZ.pdf pdf 563.92 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.doc doc 77 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ.xls xls 68 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.doc doc 28.5 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.doc doc 23.5 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.pdf pdf 392.97 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.doc doc 27 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ.doc doc 28 2022-05-12 14:48:52 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ_DZP-15-2022.pdf pdf 816.5 2022-05-18 12:31:53 Public message
Informacja z otwarcia_ DZP-15-2022.pdf pdf 592.29 2022-05-20 14:53:32 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 815.03 2022-05-20 14:54:26 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowaniaw zakresie pak. 6, 9, 12-19_DZP-15-2022.pdf pdf 305.34 2022-05-26 10:16:21 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-15-2022.pdf pdf 545.5 2022-06-06 12:03:28 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_DZP-15-2022.pdf pdf 284.64 2022-06-17 10:42:15 Public message
Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 271.22 2022-05-20 09:00:00 Public message

Announcements

2022-06-17 10:42 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 15/2022

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-06 12:03 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-15/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-26 10:16 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów Nr 6, 9, 12-19 _ DZP - 15/2022

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-20 14:54 Zamówienia Publiczne Załączniki do informacji z otwarcia ofert _ DZP -15 /2022

Załącznik do protoko [...].zip

2022-05-20 14:53 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP -15/2022 (wraz z załącznikami).

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-20 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-18 12:31 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia do SWZ_DZP - 15-2022

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 402