Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/22/ZP/TPbN 1) Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym INFOMEDICA/AMMS firmy ASSECO S.A. eksploatowanym przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach. 2) Zakup licencji dodatkowych do modułu kadry i środki trwałe INFOMEDICA/AMMS. 3) Świadczenie usługi serwisowej w zapewnieniu prawidłowego oprogramowania aplikacyjnego objętego nadzorem autorskim INFOMEDICA/AMMS.

Beata Zacharyasz
Megrez Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-05-2022 15:10:00
Placing offers : 20-05-2022 09:00:00
Offers opening : 20-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. formularz ofertowy.doc doc 84 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
2.1. formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.2 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
2.2. formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 12.03 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
2.3. formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 14.94 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
3.oświadczenie wykonawcy.doc doc 39.5 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
4.1. wzór umowa nadzór.pdf pdf 809.68 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
4.2. Wzór umowa dostawa licencji.pdf pdf 614.9 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
4.3. wzór umowy serwis.pdf pdf 725.93 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
4.4. wzór umowy przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 507.05 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
5. wykaz osób.doc doc 32.5 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
6. OPZ.doc doc 283.5 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 42 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.24 2022-05-12 15:10:00 Proceeding
0. SWZ.pdf pdf 842.88 2022-05-12 15:10:15 Proceeding
modyfikacja swz.pdf pdf 661.48 2022-05-16 08:20:02 Public message
5. wykaz osób- zmodyfikowany.doc doc 32 2022-05-18 14:40:55 Public message
odp., modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 713.11 2022-05-18 14:40:55 Public message
Zestawienie cen z otwarcia ofert.pdf pdf 411.38 2022-05-20 09:37:04 Public message
Ogłoszenie o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 677.3 2022-06-01 09:33:31 Public message

Announcements

2022-06-01 09:33 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-05-20 09:37 Beata Zacharyasz Zestawienie cen z otwarcia ofert

Zestawienie cen z ot [...].pdf

2022-05-20 09:34 Beata Zacharyasz The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-20 09:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi do wysokości kwoty brutto:
Pakiet nr 1: 209 104,92zł
Pakiet nr 2: 21 771,00zł
Pakiet nr 3: 250 920,00zł
2022-05-18 14:40 Beata Zacharyasz Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SWZ

5. wykaz osób- zmody [...].doc

odp., modyfikacja tr [...].pdf

2022-05-16 08:20 Beata Zacharyasz W załączeniu modyfikacja treści SWZ

modyfikacja swz.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348