Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.13.22 Remont ( modernizacja) dróg dojazdowych do pól

Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych
Gmina Miechów
Deadlines:
Published : 13-05-2022 14:16:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 146.16 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
SWZ PODSTAWOWE drogi.pdf pdf 218.57 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
załącznik - 1 formularz oferty.pdf pdf 96.13 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
załącznik 3 -ZASOBY.pdf pdf 84.86 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
załącznik 4 - Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.pdf pdf 127.86 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
załącznik 5- wykaz robót budowlanych-osob dokumenty__na_wezwanie.pdf pdf 102.64 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
załącznik 6 - U M O W A wzór drogi.pdf pdf 156.52 2022-05-13 14:16:00 Proceeding
Załacznik nr 7 - OPZ.zip zip 28929.35 2022-05-16 12:32:31 Proceeding
załącznik 2 - ZMIANA 25.05.22 podstawy-wykluczenia spełnianie warunkow udzialu.pdf pdf 111.92 2022-05-25 12:49:41 Proceeding
zmiana SWZ z dnia 25.05.2022.pdf pdf 99.37 2022-05-25 12:49:45 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 59.48 2022-05-19 11:48:15 Public message
informacja z otwarcia ofert (1).odt odt 24.38 2022-05-30 16:04:48 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- — kopia (1) — kopia.doc doc 23.5 2022-06-08 14:39:38 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- — kopia (1) — kopia.doc doc 25.5 2022-06-10 15:20:32 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- — kopia (1).doc doc 47 2022-06-21 07:44:32 Public message

Announcements

2022-06-21 07:44 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych Wynik postępowania - zadania nr 1,3,5

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].doc

2022-06-10 15:20 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych Unieważnienie zadanie nr 4

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].doc

2022-06-08 14:39 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ZADANIE NR 2, NR 6

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].doc

2022-05-30 16:04 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych INFORMACJA Z OTWARCIA

informacja z otwarci [...].odt

2022-05-30 10:00 Buyer message 500 000
2022-05-19 11:48 Referat Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych Treść pytań i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673