Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.24.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice

Aleksandra Tokarz
Gmina Zamość Department: Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji
Deadlines:
Published : 13-05-2022 11:02:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da34ba-aad0-788a-3dbb-b5000ed49be7 (ogł. o zamówieniu).pdf pdf 167.65 2022-05-13 11:02:00 Proceeding
dokumentacja+przedmiar.zip zip 47904.69 2022-05-13 11:02:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx docx 121.61 2022-05-13 11:02:00 Proceeding
Załączniki_do SWZ.doc doc 447.5 2022-05-13 11:02:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert sieć kan. Kalinowice (2 odcinki) - platforma.doc doc 33.5 2022-05-30 10:12:51 Public message
RI.271.24.2022 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Kalinowice.doc doc 62.5 2022-06-17 14:59:12 Public message

Announcements

2022-06-17 14:59 Monika Wiśniewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

RI.271.24.2022 infor [...].doc

2022-05-30 10:12 Aleksandra Tokarz Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].doc

2022-05-30 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 750 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 434