Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PS.642.WnSSzWsk/22/000133.2022.JK ,,ADR- przewóz towarów niebezpiecznych’’

Deadlines:
Published : 13-05-2022 12:40:00
Placing offers : 18-05-2022 08:00:00
Offers opening : 18-05-2022 08:20:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia o tematyce ,,ADR- przewóz towarów niebezpiecznych’’   dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.

Informacje o szkoleniu w załącznikach.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. (48) 386 72 27

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 2 Oferta szkoleniowa.docx docx 25.84 2022-05-13 12:40:00 Proceeding
Zał. 3 wzór umowy.rtf rtf 124.36 2022-05-13 12:40:00 Proceeding
Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO - Kopia.docx docx 17.66 2022-05-13 12:40:00 Proceeding
Zał. 1.docx docx 26.58 2022-05-13 12:40:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Szkolenie ,,ADR- przewóz towarów niebezpiecznych’’ Przeprowadzenie szkolenia ,,ADR- przewóz towarów niebezpiecznych’’ dla jednej osoby bezrobotnej - koszt netto wraz z egzaminem i NNW 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów wymienionych w umowie (zał.3). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 30 dni od podpisania umowy (minimum 25 godzin zegarowych w tygodniu). Szkolenie zostanie zakończone do 31 lipca 2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oferta szkoleniowa - Oświadczam, że dane zawarte w zał. 2 są zgodne ze stanem faktycznym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 RODO - Zapoznałam/em się z klauzulą RODO. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 700