Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.2.8.2022 Wykonanie odcinkowych – interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2022

Kamila Worotyńska
Nadleśnictwo Choczewo
Deadlines:
Published : 13-05-2022 13:48:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 5500.89 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
SWZ_remonty dróg_wersja ostateczna.pdf pdf 666.52 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty.pdf pdf 313.12 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 KOSZTORYS OFERTOWY - utrzymanie dróg - środki trwałe.pdf pdf 98.96 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2 KOSZTORYS OFERTOWY - utrzymanie dróg - drogi nie będące środkami trwałymi.pdf pdf 100.07 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2.3 KOSZTORYS OFERTOWY utrzymanie dróg - remonty cząstkowe nawierzchni bit..pdf pdf 93.14 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 149.47 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 178.54 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_oświadczenie podmiotu trzeciego.pdf pdf 237.8 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz robót budowlanych.pdf pdf 178.04 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ_wykaz narzędzi.pdf pdf 196.01 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_gr.kapitałowa.pdf pdf 194.34 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 225.04 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ_zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 207.56 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - dokumentacja techniczna.zip zip 4152.82 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 145.03 2022-05-13 13:48:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania nr 1 do przetargu.pdf pdf 160.96 2022-05-26 07:25:30 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 139.56 2022-05-30 10:11:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.91 2022-05-30 12:23:05 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 3.pdf pdf 154.52 2022-06-06 07:43:53 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronę internetową.pdf pdf 220.72 2022-06-15 14:37:25 Public message

Announcements

2022-06-15 14:37 Kamila Worotyńska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na część 1 i 2 przedmiotu zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-06 07:43 Kamila Worotyńska Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-05-30 12:23 Kamila Worotyńska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:11 Kamila Worotyńska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-05-26 07:25 Kamila Worotyńska Wyjaśnienie treści SWZ - nr 1

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 358