Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KP-272-PNK-33/2022 Dostawa serwera plików

Piotr Sękowski
Politechnika Lubelska
Deadlines:
Published : 17-05-2022 12:52:00
Placing offers : 31-05-2022 10:00:00
Offers opening : 31-05-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 33.doc doc 240.5 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 210 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Oferta Wykonawcy.doc doc 125.5 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 182.36 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 93.54 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (aktualizacja informacji).docx docx 76.18 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.42 2022-05-17 12:52:00 Proceeding
Wyjaśnienia do treści SWZ- Zmiana treści SWZ.pdf pdf 293.52 2022-05-26 14:15:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.44 2022-05-26 14:16:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 81.92 2022-05-31 10:57:51 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.doc doc 465.5 2022-06-01 12:56:56 Public message

Announcements

2022-06-01 12:56 Piotr Sękowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].doc

2022-05-31 10:57 Piotr Sękowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-05-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 150 000,00 zł brutto
2022-05-26 14:16 Anna Pietrzyk-Skiba Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-05-26 14:15 Anna Pietrzyk-Skiba Wyjaśnienia treści SWZ/Zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370