Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 39/2022 Dostawa odzieży ochronnej lekkiej jednoczęściowej.

Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:19:00
Placing offers : 15-06-2022 10:30:00
Offers opening : 15-06-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-OJS096-266860-pl.pdf pdf 13731.06 2022-05-18 09:19:00 Proceeding
Pismo nr 13058- załącznik do ogłoszenia.pdf pdf 1975.25 2022-05-18 09:19:00 Proceeding
Załącznik do ogłoszenia.docx docx 93.82 2022-05-18 09:19:00 Proceeding
Pismo nr 14244 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 305.96 2022-05-27 12:45:31 Public message
Pismo nr 14245 - zmiana załącznika do ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 2022.5 2022-05-27 12:45:31 Public message
Pismo 14245 - zmiana załącznika - wersja edytowalna.docx docx 32.27 2022-05-27 12:45:31 Public message
Załącznik do pisma nr 14245 - wersja edytowalna.docx docx 94.05 2022-05-27 12:45:31 Public message
Zmiana ogłoszneia o zamówieniu 2022-OJS103-290729-pl.pdf pdf 2708.92 2022-05-30 09:11:03 Public message
Pismo nr 14817 - zmiana ogłoszenia.pdf pdf 2583.94 2022-06-02 11:26:27 Public message
Pismo nr 14820 - zmiana załącznika ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 6450.2 2022-06-02 11:26:27 Public message
Pismo nr 14820 - zmiana załącznika ogłoszenia o zamówieniu-wersja edytowalna.docx docx 30.48 2022-06-02 11:26:27 Public message
Załącznik do pisma nr 14820 - wersja edytowalna.docx docx 94.13 2022-06-02 11:26:27 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS107-303456-pl.pdf pdf 3264.76 2022-06-03 10:41:14 Public message
15384 2022..pdf pdf 1829.9 2022-06-06 09:36:55 Public message
15373 2022.pdf pdf 13459.39 2022-06-06 09:36:55 Public message
Pismo nr 15373 - wersja edytowalna.docx docx 30.51 2022-06-06 09:36:55 Public message
Załącznik do pisma nr 15373- wersja edytowalna.docx docx 93.88 2022-06-06 09:36:55 Public message
Zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS109-309463-pl.pdf pdf 2472.59 2022-06-08 11:19:38 Public message

Announcements

2022-06-08 11:19 Anetta Gumińska Zamawiający udostępnia zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 109-309463.

Zmianie ogłoszenia o [...].pdf

2022-06-06 09:36 Anna Szalaty Zamawiający udostępnia pismo nr 15384/2022 z dnia 03.06.2022 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pismo nr 15373/2022 z dnia 03.06.2022 r. - zawiadomienie o zmianie załącznika do ogłoszenia.

15384 2022..pdf

15373 2022.pdf

Pismo nr 15373 - wer [...].docx

Załącznik do pisma n [...].docx

2022-06-03 10:41 Anetta Gumińska Zamawiający udostępnia zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 107-303456.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-06-02 11:26 Anetta Gumińska Zamawiający udostępnia pismo nr 14817/2022 z dnia 31.05.2022 r. - zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz pismo nr 14820/2022 z dnia 31.05.2022 r. - zmiana załącznika do ogłoszenia o zamówieniu.

Pismo nr 14817 - zmi [...].pdf

Pismo nr 14820 - zmi [...].pdf

Pismo nr 14820 - zmi [...].docx

Załącznik do pisma n [...].docx

2022-06-02 10:13 Anetta Gumińska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-05-30 09:11 Anetta Gumińska Zamawiający udostępnia zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 103-290729.

Zmiana ogłoszneia o [...].pdf

2022-05-27 12:45 Anetta Gumińska Zamawiający udostępnia pismo nr 14244/2022 z dnia 25.05.2022 r. - zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz pismo nr 14245/2022 z dnia 25.05.2022 r. - zmiana załącznika do ogłoszenia o zamówieniu.

Pismo nr 14244 - zmi [...].pdf

Pismo nr 14245 - zmi [...].pdf

Pismo 14245 - zmiana [...].docx

Załącznik do pisma n [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 710