Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00165533/01 (ZP.26.2.17.2022) Zakup wraz z dostawą aparatu do znieczuleń

Deadlines:
Published : 18-05-2022 13:42:00
Placing offers : 30-05-2022 10:00:00
Offers opening : 30-05-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0016553301.pdf pdf 107.25 2022-05-18 13:42:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 871.18 2022-05-18 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 969 2022-05-18 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 803.05 2022-05-18 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.doc doc 817.5 2022-05-18 13:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ-wzór umowy.doc doc 855 2022-05-18 13:51:33 Proceeding
Odpowiedzi na pytania-sig.pdf pdf 1051.75 2022-05-25 13:42:45 Public message
Załącznik nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia - korekta z dnia 25.05.2022.doc doc 968.5 2022-05-25 13:42:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert (29)-sig.pdf pdf 954.31 2022-05-30 11:58:56 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (38)-sig.pdf pdf 914.21 2022-06-14 14:21:59 Public message

Announcements

2022-06-14 14:21 Agnieszka Kormanek Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. Zakup wraz z dostawą aparatu do znieczuleń wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-05-30 11:58 Agnieszka Kormanek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 150 000,00 zł brutto.
2022-05-25 13:42 Agnieszka Kormanek W załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ wraz z korektą załącznika nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia..

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do um [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287