Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DKO/07/2022 „Dostawa kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 29-07-2022 14:22:00
Placing offers : 08-08-2022 10:00:00
Offers opening : 08-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu III kwartał kwas octowy.pdf pdf 126.83 2022-07-29 14:22:00 Proceeding
SWZ oraz wzór umowy.pdf pdf 1465.92 2022-07-29 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.22 2022-07-29 14:22:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 14.97 2022-07-29 14:22:00 Proceeding
Wybór Wykonawcy kwas.pdf pdf 48.36 2022-08-11 13:56:11 Public message

Announcements

2022-08-11 13:56 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania

Wybór Wykonawcy kwas [...].pdf

2022-08-08 11:02 Szymon Łakota Data otwarcia ofert: 08.08.2022 r.
Godzina otwarcia ofert: 10:12

BEST-CHEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku, ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew. Cena oferty brutto: 3,92 zł/kg. Skrócenie terminu reakcji o: 13 dni.

2022-08-08 10:00 Buyer message 181.548,00 zł.
2022-08-04 14:30 Szymon Łakota Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami do przedmiotowego postępowania wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy to jest rozładunek cysternowy do Państwa zbiornika, czy IBC?
Czy na wywołanie jest cała cysterna, czy np mniejsze ilosci dostaw?

Odpowiedź:
Rozładunek następuje do zbiornika Zamawiającego, Maksymalna dostawa wynosi 9000 kg (Zamawiający realizuje głównie dostawy na około 9000 kg,).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 211