Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DNK/07/2022 Dostawa kontenerów typu KP - 10 i Kp - 20 otwartych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 01-08-2022 09:49:00
Placing offers : 10-08-2022 10:00:00
Offers opening : 10-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ oraz wzór umowy.pdf pdf 1569.15 2022-08-01 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.1 2022-08-01 09:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Konetnery nowe.pdf pdf 103.8 2022-08-01 09:49:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 15.07 2022-08-01 09:49:00 Proceeding
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 67.76 2022-08-12 13:03:22 Public message

Announcements

2022-08-12 13:03 Szymon Łakota Wybór Wykonawcy i odrzucenie oferty
w załączeniu

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-08-10 13:36 Szymon Łakota
1. FPHU Ekopromet Wojciech Wojtas, 34-603 Ujanowice 52. Cena oferty 344.892,00 zł.
2. PPHU Boś – Met S.C. Dorota Boś, Jarosław Boś, 83-210 Zblewo,
ul. Borzechowska 17, Cena oferty brutto: 264.646,80 zł.
3. PPHU Poj – Met, ul. Tymienicka 4F, 98-220 Zduńska Wola. Cena oferty brutto: 301.104,00 zł.
4. PPHU Torex Włodzimierz Łysiak, 99-124 Łódź, ul. Bojerowa 5. Cena oferty brutto: 242.971,84 zł.
5. Tenir Serwis, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141, Cena oferty brutto: 263.589,00 zł.
6. Ekombud Sp. z o.o., 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 24 d. Cena oferty brutto: 286.713,00 zł.
7. Metbud Gończyce, 08-460 Sobolew, Gończyce 74 C.
Cena oferty brutto: 323.736,00 zł.

2022-08-10 10:00 Buyer message 270.600,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315