Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BR.271.4.1.2022 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TRZEBOWNISKO W OKRESIE OD 01.01.2023r. – 31.12.2023 ROKU.

Renata Barczak
Gmina Trzebownisko Department: Referat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Deadlines:
Published : 02-09-2022 09:00:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1051.89 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 111.55 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
publikacja.pdf pdf 43.63 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
espd-request (7).zip zip 92.83 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 SWZ projekt umowy.docx docx 40.64 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ oferta.docx docx 20.75 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
Załącznik Nr 4, 5, 6, 8 do SWZ.docx docx 18.67 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7.docx docx 28.6 2022-09-02 09:00:00 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 1408.78 2022-09-26 13:13:48 Public message
Sscan_22101109490.pdf pdf 216.91 2022-10-11 09:46:32 Public message
wybor oferty.pdf pdf 488.73 2022-10-25 08:31:30 Public message

Announcements

2022-10-25 08:31 Renata Barczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybor oferty.pdf

2022-10-11 09:46 Renata Barczak Informacja z otwarcia ofert

Sscan_22101109490.pd [...].pdf

2022-10-11 09:12 Renata Barczak Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 500 000,00 zł brutto
2022-09-26 13:13 Renata Barczak Zmiana treści SWZ

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 740