Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 13/22 „Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej”

Halina Próchniak
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 09-09-2022 14:58:00
Placing offers : 21-10-2022 09:00:00
Offers opening : 21-10-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP 13-22 Ogłoszenie o zamówieniu-sig.pdf pdf 755.14 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 SWZ-sig.pdf pdf 403.73 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 Załącznik nr 1.doc doc 90.5 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 Załącznik nr 2.xls xls 216 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 Załącznik nr 3.doc doc 131.5 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 Załącznik nr 4-sig.pdf pdf 287.36 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 Załącznik nr 5.doc doc 18.5 2022-09-09 14:58:00 Proceeding
ZP 13-22 ODPOWIEDZI WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE SWZ-sig.pdf pdf 311.94 2022-10-07 11:52:07 Public message
ZP 13-22 SWZ- modyfikacja-sig.pdf pdf 404.25 2022-10-07 11:52:07 Public message
ZP 13-22 Załącznik nr 2-MODYFIKACJA.xls xls 258.5 2022-10-07 11:52:07 Public message
ZP 13-22 Załącznik nr 4- modyfikacja-sig.pdf pdf 287.65 2022-10-07 11:52:07 Public message
ZP 13-22 Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 123.1 2022-10-26 14:19:48 Public message
ZP 13-22 Załącznik 1 do Informacji.pdf pdf 39.91 2022-10-26 14:19:48 Public message
ZP 13-22 Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 328.75 2022-12-13 08:13:43 Public message
ZP 13-22 Zawiadomienie o wyborze oferty -Sprostowanie-sig.pdf pdf 337.55 2022-12-20 14:44:49 Public message

Announcements

2022-12-20 14:44 Halina Próchniak ZP 13-22 Zawiadomienie o wyborze oferty -Sprostowanie

ZP 13-22 Zawiadomien [...].pdf

2022-12-13 08:13 Halina Próchniak ZP 13/22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

ZP 13-22 Zawiadomien [...].pdf

2022-10-26 14:19 Halina Próchniak ZP 13/22 Informacja z otwarcia ofert

ZP 13-22 Informacja [...].pdf

ZP 13-22 Załącznik 1 [...].pdf

2022-10-21 09:30 Halina Próchniak W związku ze zmianą okresu obowiązywania umowy w pakiecie nr 34(12 m-cy) Zamawiający zmienia szacowanie na kwotę 5 122 443,96 zł.
2022-10-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 147 160,96 zł.
2022-10-07 11:52 Halina Próchniak ZP 13/22 Odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie SWZ

ZP 13-22 ODPOWIEDZI [...].pdf

ZP 13-22 SWZ- modyfi [...].pdf

ZP 13-22 Załącznik n [...].xls

ZP 13-22 Załącznik n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1616