Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZZP.243.085.2022 Zaprojektowanie i wykonanie rozdziału instalacji wody bytowej i hydrantowej bud. A - G na Kaliskiego 7

Deadlines:
Published : 16-09-2022 14:52:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.22 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
Rzut pomieszczen.png png 378.05 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
SWZ_085.2022.docx docx 161.78 2022-09-16 14:52:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ- PFU .doc doc 313 2022-09-16 15:30:26 Proceeding
Modyfikacja tresci SWZ.doc doc 42 2022-09-23 15:13:29 Public message
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 80.67 2022-09-23 15:13:29 Public message
Modyfikacja tresci SWZ 29.09.2022.doc doc 49.5 2022-09-29 15:30:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.03 2022-09-29 15:30:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 512.36 2022-10-11 12:02:21 Public message
Wybór_085.2022.doc doc 49 2022-10-27 15:37:34 Public message

Announcements

2022-10-27 15:37 Joanna Antczak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór_085.2022.doc

2022-10-11 12:02 Joanna Antczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 600 000,00 zł brutto
2022-09-29 15:30 Joanna Antczak Modyfikacja treści SWZ z dnia 29.09.2022 r.

Modyfikacja tresci S [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-23 15:13 Joanna Antczak Modyfikacja treści SWZ z dnia 23.09.2022r.

Modyfikacja tresci S [...].doc

Zmodyfikowany załącz [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 585