Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.20.2022 Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska oraz profilowanie poboczy

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 23-09-2022 10:33:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu wzmocnienie nawierzchni.pdf pdf 103.29 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
załączniki nr 1 do 5 do SWZ.docx docx 322.74 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
SWZ wzmocnienie nawierzchni.docx docx 105.98 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 21019.16 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Rys 1.pdf pdf 179.13 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Rys 2.1.pdf pdf 126.24 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Rys 2.2.pdf pdf 112.9 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
rys 3.pdf pdf 62.05 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Dokumentacjaa techniczna - Projekt-opis - Projekt-opis.pdf pdf 2676.4 2022-09-23 10:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 244.77 2022-10-11 11:10:39 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 240.94 2022-10-11 14:32:08 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 216.59 2022-10-11 09:00:00 Public message

Announcements

2022-10-11 14:32 Dorota Gutowska Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-11 11:10 Dorota Gutowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Wzmocnienie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska oraz profilowanie poboczy”, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 000,00 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 497