Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.10.2022 Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa poddasza Leśniczówki Dąbrowa

Artur Tichoniuk
Nadleśnictwo Nurzec
Deadlines:
Published : 26-09-2022 10:31:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa - Werpol 65.zip zip 14874.57 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik _2A-Oświadczenie - przesłanki wykluczenia_S.270.10.2022.docx docx 18.8 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_1_formularz_S.270.10.2022.docx docx 28 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_2B_Oświadczenie_warunki_S.270.10.2022.docx docx 20.03 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_3_konsorcja_S.270.10.2022.docx docx 20.28 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_4_wykaz_robót_S.270.10.2022.docx docx 23.9 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_5_wykaz_osób_S.270.10.2022.docx docx 19.38 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_6_aktualność_S.270.10.2022.docx docx 20.64 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_7_zobowiązanie_S.270.10.2022.docx docx 39.17 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
Załącznik_9_wzór umowy _S.270.10.2022.doc doc 342 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu S.270.10.2022.pdf pdf 131.64 2022-09-26 10:31:00 Proceeding
S.270.10.2022 - SWZ.doc doc 2300.5 2022-09-26 10:31:00 Proceeding

Announcements

2022-10-26 10:38 Artur Tichoniuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-11 14:57 Artur Tichoniuk Nurzec Stacja, 11.10.2022 r.
Zn. spr.: S.270.10.2022
Informacja o unieważnieniu postepowania.
W dniu 11.10.2022r. unieważniono postępowanie „Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa poddasza Leśniczówki Dąbrowa” na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przedmiotowym postepowaniu nie została złożona żadna oferta.
Artur Gacki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

2022-10-11 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nadleśnictwo Nurzec informuje że w postępowaniu przetargowym „Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa poddasza Leśniczówki Dąbrowa”: na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Nadleśnictwo przeznaczyło kwotę 237 172,29 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316