Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Adm 18/2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 21 na potrzeby szatni dla personelu medycznego Oddziału Dziecięco–Młodzieżowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 18/2022

Deadlines:
Published : 26-09-2022 12:47:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Adm 18_2022 - Szatnia dla personelu w budynku 21_26.09.2022.doc doc 328 2022-09-26 12:47:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ Adm 18_2022 - Projekt umowy szatnia dla personelu_26.09.2022.docx docx 84.63 2022-09-26 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Adm 18_2022 - OPZ Szatnia Personelu.zip zip 2026.06 2022-09-26 12:47:00 Proceeding
Adm 18_2022 Ogłoszenie o zamówieniu BZP_26.09.2022.pdf pdf 102.45 2022-09-26 12:47:00 Proceeding
Adm 18_2022 Info z otwarcia 11.10.2022.pdf pdf 145.4 2022-10-11 11:27:21 Public message
Adm 18_2022 Wybór oferty_18.10.2022.pdf pdf 57.38 2022-10-18 12:34:43 Public message

Announcements

2022-10-18 12:34 Dział Zamówień Publicznych Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 18.10.2022r.

Adm 18_2022 Wybór of [...].pdf

2022-10-11 11:27 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2022 r.

Adm 18_2022 Info z o [...].pdf

2022-10-11 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia gross to 201.419,49 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 445