Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.4.2022 Budowa kancelarii w Leśnictwie Orla

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim
Deadlines:
Published : 26-09-2022 12:54:00
Placing offers : 12-10-2022 10:00:00
Offers opening : 12-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2022BZP 0036385701 z dnia 2022-09-26.pdf pdf 160.76 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
SA.270.4.2022 SWZ.pdf pdf 498.84 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 27.13 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 2 - Oświadczenie.docx docx 19.82 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 3 - konsorcja.docx docx 19.06 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 4 - wykaz robót.docx docx 22.66 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 5 - wykaz osób.docx docx 169.76 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 6 - aktualność.docx docx 19.95 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 7 - zobowiązanie.docx docx 34.26 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik 11 wzór umowy.docx docx 103.16 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - karta gwarancyjna.docx docx 28.55 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
Załączniki 8-10 do SWZ - Projekt, STWIORB i Przedmiary.zip zip 170430.34 2022-09-26 12:54:00 Proceeding
270.4.2022 pytania do SWZ.pdf pdf 601.1 2022-10-06 10:02:57 Public message
A-11_ŁAZIENKA ROZWINIĘCIA.pdf pdf 455.51 2022-10-06 10:02:57 Public message
A-12_CZESC SOCJALNA.pdf pdf 365.97 2022-10-06 10:02:57 Public message
PT_brama_Bielsk Podlaski.pdf pdf 358.4 2022-10-06 10:02:57 Public message
PT_ogrodzenie_Bielsk Podlaski.pdf pdf 192.88 2022-10-06 10:02:57 Public message
PZT-01.1 - WIATA.pdf pdf 280.33 2022-10-06 10:02:57 Public message
270.4.2022 pytania do SWZ - 2.pdf pdf 280.67 2022-10-07 15:31:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.27 2022-10-07 15:31:40 Public message
SA.270.4.2022 SWZ po zmianach.pdf pdf 552.86 2022-10-07 15:31:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.93 2022-10-12 12:02:00 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 317.86 2022-10-13 08:04:58 Public message

Announcements

2022-10-13 08:04 Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-10-12 12:02 Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-12 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 780.000 zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2022-10-07 15:31 Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

270.4.2022 pytania d [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SA.270.4.2022 SWZ po [...].pdf

2022-10-06 10:02 Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

270.4.2022 pytania d [...].pdf

A-11_ŁAZIENKA ROZWIN [...].pdf

A-12_CZESC SOCJALNA. [...].pdf

PT_brama_Bielsk Podl [...].pdf

PT_ogrodzenie_Bielsk [...].pdf

PZT-01.1 - WIATA.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 818