Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.3321.7.2022 Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska – Stępocice, odc. Wola Knyszyńska – Podrózie dł. 1200 mb; km 12+060 – 13+260

Deadlines:
Published : 26-09-2022 14:15:00
Placing offers : 11-10-2022 09:00:00
Offers opening : 11-10-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 117.58 2022-09-26 14:16:59 Public message
3321_7_2022_Wola_Knyszyńska.zip zip 8456.32 2022-09-26 14:18:15 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_3321_7_2022_podpisany.pdf pdf 82.6 2022-10-11 10:35:00 Public message
wniosek_o_przedluzenie_zwiazanie_z_oferta_3321.7.2022_.pdf pdf 143.89 2022-11-03 10:52:10 Public message
uniewaznienie_postepowania_3321_7_2022_.pdf pdf 152.51 2022-11-23 10:06:53 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_3321_7_2022.pdf pdf 48.55 2022-11-23 12:25:49 Public message

Announcements

2022-11-23 12:25 Sławomir Kobus Zamawiający w załączeniu udostępnia "Ogłoszenie o wyniku postępowania"

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-11-23 10:06 Sławomir Kobus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 3321.7.2022

uniewaznienie_postep [...].pdf

2022-11-03 10:52 Sławomir Kobus Wniosek o przedłużenie związanie z oferta 3321.7.2022

wniosek_o_przedluzen [...].pdf

2022-10-11 10:35 Sławomir Kobus Informacja z otwarcia ofert dla postępowania nr PZD.3321.7.2022

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-10-11 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska – Stępocice, odc. Wola Knyszyńska – Podrózie dł. 1200 mb; km 12+060 – 13+260" kwotę gross 615 000,00 zł,
2022-09-26 14:18 Sławomir Kobus SWZ wraz z załącznikami do postępowania nr PZD.3321.7.2022

3321_7_2022_Wola_Kny [...].zip

2022-09-26 14:16 Sławomir Kobus Ogłoszenie o zamówieniu nr postępowania PZD.3321.7.2022

ogloszenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2591