Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WT.2370.2.2022 Remont pomieszczeń w budynku "C" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Deadlines:
Published : 26-09-2022 14:37:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 122.04 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 4457.6 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
Rzut obszar remontu.pdf pdf 466.43 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna Remont Budynek C.pdf pdf 1322.01 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
SWZ_2370_2_2022.pdf pdf 267.91 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 250.83 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
POK.NR.1.zip zip 2038.52 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
WIZUALIZACJE KLATKA SCHODOWA.zip zip 1314.47 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
WIZUALIZACJE ŁAZIENKI.zip zip 1271.71 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
ZWSTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA 24.08.2022.pdf pdf 972.52 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
Wymagania w zakresie elektryki_Bud_C_2_pokoje_ver.1 ostateczna.docx docx 35.1 2022-09-26 14:37:00 Proceeding
RZUT REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU,WYPOSAŻENIE.pdf pdf 628.6 2022-09-29 12:28:21 Proceeding
RZUT ROZMIESZCZENIA OŚWIETLENIA.pdf pdf 637.94 2022-09-29 12:28:21 Proceeding
RZUT SUFITY PODWIESZANE.pdf pdf 348.99 2022-09-29 12:28:21 Proceeding
RZUT ŚCIANY,PODŁOGI-MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE.pdf pdf 390.81 2022-09-29 12:28:22 Proceeding
WIZUALIZACJE POKUJ 0 I ŁAZIENKA.zip zip 3366.34 2022-09-29 12:28:29 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SWZ- formularz_oferty.docx docx 29.4 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_4_do_SWZ- osw_o_niepodleganiu_wykluczeniu.doc doc 71 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_5_do_SWZ - osw_o_spelnieniu_warunkow_udzialu.doc doc 58 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_6_do_SWZ - zobowiazanie_podm_V2.docx docx 18.53 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_7_do_SWZ- wykaz_robot.doc doc 62.5 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_8_do_SWZ - wykaz_osob.doc doc 43 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_9_do_SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 23.11 2022-09-26 14:37:00 Criterion
Zalacznik_nr_10_do_SWZ - oświadczenie o utajnieniu.doc doc 40 2022-09-26 14:37:00 Criterion
WIZUALIZACJE POKUJ 0 I ŁAZIENKA.zip zip 3366.34 2022-09-29 12:27:41 Public message
RZUT REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU,WYPOSAŻENIE.pdf pdf 628.6 2022-09-29 12:27:41 Public message
RZUT ROZMIESZCZENIA OŚWIETLENIA.pdf pdf 637.94 2022-09-29 12:27:41 Public message
RZUT SUFITY PODWIESZANE.pdf pdf 348.99 2022-09-29 12:27:41 Public message
RZUT ŚCIANY,PODŁOGI-MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE.pdf pdf 390.81 2022-09-29 12:27:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #668149.pdf pdf 128.99 2022-10-11 12:23:50 Public message
wynik_przetargu.pdf pdf 131.79 2022-10-14 11:17:50 Public message

Announcements

2022-10-14 11:17 Grzegorz Brzozowski ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Komenda Wojewódzka PSP w Opolu działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 275 pkt 1 pn.: „Remont pomieszczeń w budynku C Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”
złożono 2 oferty - szczegóły w załączniku.
Wybrano ofertę firmy: IZOLKOMEX FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA S.C. BOGDAN KULIG, TOMASZ GRZEGORCZYN
Oferta jest zgodna ze SWZ, uzyskała największą liczbę punktów, Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie podlegała odrzuceniu.

wynik_przetargu.pdf

2022-10-11 12:23 Grzegorz Brzozowski Informuję, że w postępowaniu Remont pomieszczeń w budynku "C" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zostały złożone dwie oferty.
Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 10:00 Buyer message Kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 300000 zł
2022-09-29 12:27 Grzegorz Brzozowski W prowadzonym postępowaniu dodaję się aktualny rzut remontowanej części pomieszczeń w budynku C KW PSP w Opolu, wraz z wizualizacjami pokoju i łazienki.
Materiały należy uwzględnić podczas kalkulacji ceny do składanej oferty.

WIZUALIZACJE POKUJ 0 [...].zip

RZUT REMONTOWANEJ CZ [...].pdf

RZUT ROZMIESZCZENIA [...].pdf

RZUT SUFITY PODWIESZ [...].pdf

RZUT ŚCIANY,PODŁOGI- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zalacznik_nr_3_do_SW [...].docx

Zalacznik_nr_4_do_SW [...].doc

Zalacznik_nr_5_do_SW [...].doc

Zalacznik_nr_6_do_SW [...].docx

Zalacznik_nr_7_do_SW [...].doc

Zalacznik_nr_8_do_SW [...].doc

Zalacznik_nr_9_do_SW [...].docx

Zalacznik_nr_10_do_S [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 357