Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.36.2022.PB Budowa ul. Saperów (3)

Paweł Broszewski
Gmina Miasta Dębica
Deadlines:
Published : 26-09-2022 14:24:00
Placing offers : 17-10-2022 10:00:00
Offers opening : 17-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze do wypełnienia.docx docx 82.9 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
Materiały przetargowe.pdf pdf 6122.65 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.13 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
Projekt budowlano-wykonawczy.pdf pdf 21847.32 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
PSOR-ul. Saperów.pdf pdf 3432.9 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
STWiORB.pdf pdf 2951.1 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
SWZ - ul. Saperów (3).pdf pdf 2045.85 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
wzór umowy Saperów.pdf pdf 447.32 2022-09-26 14:24:00 Proceeding
07.10.2022 - aktualna SWZ.pdf pdf 2041.76 2022-10-07 14:26:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.57 2022-10-07 14:26:45 Public message
zmiana terminów w SWZ.pdf pdf 231.3 2022-10-07 14:26:45 Public message
Pytania i odpowiedzi 10.10.pdf pdf 306.57 2022-10-10 09:01:08 Public message
Informacja o budżecie.pdf pdf 216.66 2022-10-17 10:04:43 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 190.9 2022-10-17 11:01:41 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 233.57 2022-11-02 13:39:11 Public message

Announcements

2022-11-02 13:39 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-10-17 11:01 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-10-17 10:04 Paweł Broszewski Zamawiający informuje o kwocie jaką obecnie dysponuje w budżecie na realizację zadania.

Informacja o budżeci [...].pdf

2022-10-10 09:01 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje pytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-07 14:26 Paweł Broszewski Zamawiający publikuje informację o zmianie terminów w SWZ.
Nowy termin składania ofert: 17.10.2022 godz.: 10: 00.
Nowy termin otwarcia ofert: 17.10.2022 r., godz.: 10:30.
W związku z powyższym zmianie ulega też termin związania ofertą, odpowiednio na: 15.11.2022 r.

07.10.2022 - aktualn [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminów w SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 743