Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.32.2022 UBEZPIECZENIE GMINY STAWIGUDA

Marcin Kozłowski
Gmina Stawiguda
Deadlines:
Published : 26-09-2022 15:29:00
Placing offers : 11-10-2022 09:45:00
Offers opening : 11-10-2022 09:50:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_2_do_swz_projektowane_postanowienia_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego_czesc_I (2).pdf pdf 209.02 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.71 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 410.64 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_a_do_swz_projektowane_postanowienia_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego_czesc_III.pdf pdf 247.38 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_swz_projektowane_postanowienia_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego_czesc_II.pdf pdf 246.29 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
załącznik nr 1 w wersji edytowalnej.doc doc 560.5 2022-09-26 15:29:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 29.09.2022.pdf pdf 94.7 2022-09-29 11:02:57 Public message
odpowiedzi na pytania 30.09.2022.pdf pdf 95.34 2022-09-30 13:49:35 Public message
odpowiedzi na pytania 4.10.2022.pdf pdf 179.27 2022-10-04 13:27:45 Public message
odpowiedzi na pytania 6.10.2022.pdf pdf 135.34 2022-10-06 09:58:22 Public message
odpowiedzi na pytania 6.10.2022 II.pdf pdf 115.69 2022-10-06 12:40:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 118.52 2022-10-11 11:39:24 Public message
Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 135.16 2022-10-19 13:45:29 Public message

Announcements

2022-10-19 13:45 Marcin Kozłowski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informcja o wyborze [...].pdf

2022-10-11 11:39 Marcin Kozłowski informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 09:45 Buyer message kwota na sfinansowanie zamówienia 455000,00 zł gross w tym:
Część I - 180.000,00 zł brutto
Część II - 240.000,00 zł brutto
Część III - 35.000,00 zł brutto
2022-10-06 12:40 Marcin Kozłowski Wyjaśnienia treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-06 09:58 Marcin Kozłowski Wyjaśnienia treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-04 13:27 Marcin Kozłowski Wyjaśnienia treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-30 13:49 Marcin Kozłowski wyjaśnienia treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-29 11:02 Marcin Kozłowski Wyjaśnienia treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581