Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.363.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w podziale na części 29 części.

Deadlines:
Published : 27-09-2022 14:17:00
Placing offers : 14-10-2022 09:00:00
Offers opening : 14-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications


Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pt.  ZintegrUJ Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00Z309/17-00, z dnia 14.12.2017 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
363-2022 (1) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 325.71 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (2) SWZ .pdf pdf 1105.94 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (3) SWZ.docx docx 517.23 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (4) Załącznik A do SWZ.pdf pdf 827.43 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (5) Załącznik A do SWZ.docx docx 205.17 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (6) Załącznik 3 do umowy - Sylabus wzór.pdf pdf 219.68 2022-09-27 14:17:00 Proceeding
363-2022 (7) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.32 2022-10-04 13:01:45 Public message
363-2022 (8) Wyjaśnienia SWZ, odpowiedzi na zadane pytania, modyfikacja.pdf pdf 327.21 2022-10-05 12:07:48 Public message
363-2022 (9) Modyfikacja SWZ.pdf pdf 1119.67 2022-10-05 12:08:25 Public message
363-2022 (10) Modyfikacja SWZ.docx docx 521.46 2022-10-05 12:08:25 Public message
363-2022 (11) Wyjaśnienia nr 2 SWZ odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 235.2 2022-10-10 12:11:38 Public message
363-2022 (12) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2.pdf pdf 35.21 2022-10-11 10:42:55 Public message
363-2022 (13) Wyjaśnienia nr 3 SWZ odpowiedzi na zadane pytania.pdf pdf 240.76 2022-10-11 10:57:40 Public message
363-2022 (15) Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 440.86 2022-10-14 13:42:42 Public message
363-2022 (16) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. VII i X.pdf pdf 188.87 2022-10-14 14:07:18 Public message
363-2022 (17) Ogłoszenie o wyniku postepowania w cz. VII i X.pdf pdf 165.67 2022-10-14 14:32:29 Public message
363-2022 (17) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. V, VI, VIII, XXVIII, XXIX.pdf pdf 223.3 2022-10-25 10:15:33 Public message
363-2022 (18) Ogłoszenie o wyniku postępowania w cz. V, VI, VIII, XXVIII, XXIX.pdf pdf 166.47 2022-10-25 10:44:04 Public message
363-2022 (19) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. IX, XI, XII, XIII, XV.pdf pdf 250.15 2022-10-25 12:38:11 Public message
363-2022 (20) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. XX i XXI.pdf pdf 226.54 2022-10-27 09:07:50 Public message
363-2022 (21) Ogłoszenie o wyniku postępowania w cz. XX, XXI.pdf pdf 155.78 2022-10-27 09:22:08 Public message
363-2022 (22) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. XVI, XVII, XIX.pdf pdf 220.04 2022-10-27 09:44:30 Public message
363-2022 (23) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I, II, III, IV, XIV.pdf pdf 255.75 2022-11-03 08:29:48 Public message
363-2022 (24) Zawiadomienie o wyborze oferty cz. XXII, XXIII,XXIV,XXV,XXVI, XXVII.pdf pdf 295.06 2022-11-03 14:26:44 Public message
363-2022 (25) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. XVIII.pdf pdf 231.1 2022-11-04 12:25:43 Public message
363-2022 (26) Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania w cz. XIX.pdf pdf 230.85 2022-11-18 10:16:23 Public message
363-2022 (27) Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawartych umowach nr1.pdf pdf 353.72 2022-11-22 15:52:29 Public message
363-2022 (28) Zawiadomienie o ponownym roztrzygnieciu cz. XIX.pdf pdf 218.53 2022-11-24 09:44:01 Public message

Announcements

2022-11-24 09:44 Joanna Piecuch Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (unieważnieniu) cz. XIX

363-2022 (28) Zawiad [...].pdf

2022-11-22 15:52 Joanna Piecuch Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawartych umowach nr 1

363-2022 (27) Ogłosz [...].pdf

2022-11-18 10:16 Joanna Piecuch Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania w cz. XIX

363-2022 (26) Zawiad [...].pdf

2022-11-04 12:25 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. XVIII

363-2022 (25) Zawiad [...].pdf

2022-11-03 14:26 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty cz. XXII, XXIII,XXIV,XXV,XXVI, XXVII

363-2022 (24) Zawiad [...].pdf

2022-11-03 08:29 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. I, II, III, IV, XIV

363-2022 (23) Zawiad [...].pdf

2022-11-02 13:29 Joanna Piecuch Zamawiający dokonuje sprostowania informacji z otwarcia ofert z dnia 14.10.2022 r. w części XXII w ofercie nr 9 firmy ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar sp. j, ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków. Zamawiający omyłkowo wpisał cenę 6.912,00 zł, prawidłowa wartość dla cz. XXII w ofercie nr 9 wynosi 6.912,00 x 2 edycje = 13.824,00 zł.
2022-10-27 09:44 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. XVI, XVII, XIX

363-2022 (22) Zawiad [...].pdf

2022-10-27 09:22 Joanna Piecuch Ogłoszenie o wyniku postępowania w cz. XX, XXI

363-2022 (21) Ogłosz [...].pdf

2022-10-27 09:07 Joanna Piecuch Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. XX i XXI

363-2022 (20) Zawiad [...].pdf

2022-10-25 12:38 Joanna Piecuch Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. IX, XI, XII, XIII, XV

363-2022 (19) Zawiad [...].pdf

2022-10-25 10:44 Joanna Piecuch Ogłoszenie o wyniku postępowania w cz. V, VI, VIII, XXVIII, XXIX

363-2022 (18) Ogłosz [...].pdf

2022-10-25 10:15 Joanna Piecuch Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. V, VI, VIII, XXVIII, XXIX

363-2022 (17) Zawiad [...].pdf

2022-10-14 14:32 Joanna Piecuch Ogłoszenie o wyniku postepowania w cz. VII i X

363-2022 (17) Ogłos [...].pdf

2022-10-14 14:07 Joanna Piecuch Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. VII i X

363-2022 (16) Zawiad [...].pdf

2022-10-14 13:42 Joanna Piecuch Informacja z otwarcia ofert

363-2022 (15) Inform [...].pdf

2022-10-14 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie

363-2022 (14) Kwota [...].pdf

2022-10-11 10:57 Joanna Piecuch Wyjaśnienia nr 3 SWZ, odpowiedzi na zadane pytania

363-2022 (13) Wyjaśn [...].pdf

2022-10-11 10:42 Joanna Piecuch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

363-2022 (12) Ogłosz [...].pdf

2022-10-10 12:11 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia nr 2 SWZ, odpowiedzi na zadane pytania

363-2022 (11) Wyjaśn [...].pdf

2022-10-05 12:08 Joanna Piecuch Modyfikacja SWZ

363-2022 (9) Modyfik [...].pdf

363-2022 (10) Modyfi [...].docx

2022-10-05 12:07 Joanna Piecuch Wyjaśnienia SWZ, odpowiedzi na zadane pytania, modyfikacja

363-2022 (8) Wyjaśni [...].pdf

2022-10-04 13:01 Joanna Piecuch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

363-2022 (7) Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1848