Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 116/2022/TR/KP DOSTAWA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB EKSPLOATACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ / KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE SUKCESYWNEJ DOSTAWY RUR I KSZTAŁTEK Z PE, PVC I PP WRAZ Z OSPRZĘTEM

Deadlines:
Published : 28-09-2022 13:09:00
Placing offers : 11-10-2022 09:45:00
Offers opening : 11-10-2022 09:50:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 2010.17 2022-09-28 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - PROJEKT umowy w sprawie zamówienia.doc doc 136 2022-09-28 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - WZÓR formularza oferty.doc doc 123.5 2022-09-28 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - WZÓR formularza cenowego.xlsx xlsx 52.5 2022-09-28 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - WZÓR oświadczenia z par. 15 ust. 2 regulaminu.doc doc 88 2022-09-28 13:09:00 Proceeding
Zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 231.05 2022-10-11 12:02:37 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 28.09 2022-10-20 12:31:02 Public message

Announcements

2022-10-20 12:31 Beata Płachta-Durzyńska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-11 12:02 Monika Pilc W załączeniu zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zestawienie złożonyc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 OFERTA WYKONAWCY - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 284