Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00371625/01 (ZP.26.2.32.2022) Zakup kontrolera dysków oraz dysków wraz z wdrożeniem.

Deadlines:
Published : 30-09-2022 11:13:00
Placing offers : 11-10-2022 10:00:00
Offers opening : 11-10-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0037162501.pdf pdf 101.15 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
SWZ-sig.pdf pdf 811.48 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy.doc doc 99.5 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy.doc doc 78 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 28.21 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.doc doc 38 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022BZP 0037181501.pdf pdf 37.56 2022-09-30 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 30.09.2022.doc doc 79 2022-09-30 14:05:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert (42)-sig.pdf pdf 829.02 2022-10-11 12:41:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (50)-sig.pdf pdf 871.11 2022-10-18 12:58:03 Public message

Announcements

2022-10-18 12:58 Zamówienia Publiczne Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup kontrolera dysków oraz dysków wraz z wdrożeniem wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-11 12:41 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-11 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 73 800,00 zł brutto.
2022-09-30 14:05 Zamówienia Publiczne W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy.

Załącznik nr 1 do um [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 247