Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 80.272.383.2022 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) – postępowanie w podziale na części

Karolina Gorczyca
Uniwersytet Jagielloński
Deadlines:
Published : 30-09-2022 11:00:00
Placing offers : 12-10-2022 10:00:00
Offers opening : 12-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
383-2022 (2) SWZ.docx docx 132.12 2022-09-30 11:00:00 Proceeding
383-2022 (3) Załącznik nr 2 do formularza oferty.xls xls 42 2022-09-30 11:00:00 Proceeding
383-2022 (1) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.38 2022-09-30 11:00:00 Proceeding
383-2022 (4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.10.2022r..pdf pdf 35.23 2022-10-07 12:50:11 Public message
383-2022 (5) Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.pdf pdf 183.88 2022-10-07 12:50:11 Public message
383-2022 (6) Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.19 2022-10-12 10:59:54 Public message
383-2022 (7) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie części I oraz III.pdf pdf 241.74 2022-10-28 12:59:14 Public message
383-2022 (8) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie części II.pdf pdf 233.82 2022-11-03 11:24:32 Public message
383-2022 (9) Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 107.69 2022-11-17 10:10:26 Public message
383-2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy, cz. 2.pdf pdf 60.53 2023-09-21 08:58:17 Public message
383-2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy, cz. 1.pdf pdf 60.67 2023-09-25 14:45:47 Public message
383-2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy, cz. 3.pdf pdf 60.5 2023-09-25 14:45:47 Public message

Announcements

2023-09-25 14:45 Karolina Gorczyca Ogłoszenie o wykonaniu umowy, cz. 1 i 3

383-2022 Ogłoszenie [...].pdf

383-2022 Ogłoszenie [...].pdf

2023-09-21 08:58 Karolina Gorczyca Ogłoszenie o wykonaniu umowy, cz. 2

383-2022 Ogłoszenie [...].pdf

2022-11-17 10:10 Karolina Gorczyca Ogłoszenie o wyniku postępowania

383-2022 (9) Ogłosze [...].pdf

2022-11-03 11:24 Karolina Gorczyca Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie części II

383-2022 (8) Zawiado [...].pdf

2022-10-28 12:59 Karolina Gorczyca Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w zakresie części I oraz III

383-2022 (7) Zawiado [...].pdf

2022-10-12 10:59 Karolina Gorczyca Informacja z otwarcia ofert

383-2022 (6) Informa [...].pdf

2022-10-12 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-07 12:57 Dział Zamówień Publicznych Kwota gross przeznaczona na realizację zamówienia:
CZĘŚĆ I - 211 345,37 zł
CZĘŚĆ II - 556 577,46 zł
CZĘŚĆ III - 191 477,18 zł
2022-10-07 12:50 Dział Zamówień Publicznych Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

383-2022 (4) Ogłosze [...].pdf

383-2022 (5) Pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 709