Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-23-021UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2

Deadlines:
Published : 21-02-2023 12:06:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_WYR.MED. 2.pdf pdf 1032.86 2023-02-21 12:06:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 175.65 2023-02-21 12:06:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 238 2023-02-21 12:06:00 Proceeding
formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 do SWZ2.xlsx xlsx 23.68 2023-02-21 12:06:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.doc doc 136.5 2023-02-21 12:06:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA 1 ZP-23-021UN.pdf pdf 415.19 2023-02-28 14:07:56 Public message
WYJAŚNIENIA 2 ZP-23-021UN.pdf pdf 487.48 2023-03-08 14:22:54 Public message
formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 do SWZ - aktualizacja.xlsx xlsx 25.22 2023-03-09 11:07:09 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_ZP-23-021UN.pdf pdf 236.93 2023-03-20 12:25:37 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE ZP-23-021UN.pdf pdf 356.12 2023-03-20 13:29:06 Public message
WYNIKI_ZP-23-021UN.pdf pdf 184.14 2023-04-13 13:04:31 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 193.28 2023-05-08 10:51:48 Public message

Announcements

2023-05-08 10:51 Agnieszka Chowańska OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-04-13 13:04 Agnieszka Chowańska OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYNIKI_ZP-23-021UN.p [...].pdf

2023-03-20 13:29 Agnieszka Chowańska UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2023-03-20 12:25 Agnieszka Chowańska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Zadanie 1 - 6 467.62 zł
Zadanie 2 - 21 697.20 zł
Zadanie 3 - 120 009.60 zł
Zadanie 4 - 51 300.00 zł
Zadanie 5 - 75 600.00 zł
Zadanie 6 - 113 724.00 zł
2023-03-09 11:07 Agnieszka Chowańska Uaktualniony formularz asortymentowo-cenowy

formularz asortyment [...].xlsx

2023-03-08 14:22 Agnieszka Chowańska WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

WYJAŚNIENIA 2 ZP-23- [...].pdf

2023-02-28 14:07 Agnieszka Chowańska WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA 1 ZP-23- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 949